Trail Running

Posted in Trail Running

PRESENTACIÓ TRAIL RUNNING ESCANYABOCS '20

Finalment ens hem vist obligats a unificar els recorreguts i oferir un únic circuit donades les dificultats que la situació sanitària ens ha provocat. Fins el darrer moment els companys de la UEU han provat d'arribar a habilitar el recorregut llarg però no ha estat possible. Davant el risc de no poder oferir un recorregut amb totes les garanties de seguretat i qualitat, hem pres la decisió de, aquest any, limitar la prova a un únic circuit.

Lamentem que tota la feina que es va fer en el seu dia no s'hagi pogut completar per les circumstàncies extraordinàries que ens toca viure i, això sí, ens guardem el recorregut per oferir-lo en la propera edició i en un escenari, esperem, totalment normalitzat. Moltes gràcies per la vostra comprensió.

 • RECORREGUT ÚNIC: 16,100 km i 800 metres de desnivell positiu acumulat.  

REGLAMENT TRAIL RUNNING ESCANYABOCS '20

Orientacions per a la cursa:

 • La sortida de es farà a el dissabte 19 de setembre a les 09:00h.
 • Els corredors que vulguin avançar d'altres en punts del recorregut estrets hauran de demanar pas. Els corredors avançats hauran de cedir el pas.
 • La cursa discorre per camins i corriols, amb un mínim de tram d'asfalt en la sortida i l'arribada.
 • La cursa Trail Running puntua per la classificació de l'Escanyabocs de Ferro.
 • La setmana anterior a la prova, i en funció de la previsió meteorològica, l'organització comunicarà el material obligatori per a la cursa.

Obligacions dels participants:

 • Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització i dels jutges de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
 • Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada, i passar per meta.
 • El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l'organització estableixi.
 • És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per a la cursa. També és responsabilitat de cada participants l'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar en les curses, així com del seu propi estat físic.
 • Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l'organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera (pit) durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

Reglament:

Els participants estan obligats a presentar el DNI per tal de recollir el dorsal i sempre que la organització el demani.  Infraccions i sancions  a) Existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor. b) Infraccions lleus i greus: 

 • Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat. 
 • Anticipar-se al senyal de sortida. En aquests dos casos l'organització de la prova aplicarà una sanció del doble de temps que s'estima hagi pogut guanyar amb la infracció. 
 • Refusar portar el dorsal al pit, o dur-lo doblegat o retallat durant la cursa. El corredor serà relegat a l'última posició 

c) Infraccions molt greus. La sanció és la desqualificació directa. 

 • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. 
 • Llançar deixalles, forà dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa. 
 • No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura. 
 • Qualsevol desconsideració amb els jutges, membres de l'organització o participants de la cursa. 
 • Serà motiu de desqualificació no portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització. 
 • Finalitzar la prova més tard de l'hora de tancament del control d'arribada, fixada per l'organització.
 • No passar pels controls de pas o fer-ho més tard de l'hora de tancament del mateix. 
 • Rebre ajuda externa fora dels llocs permesos (avituallaments).
 • Portar un dorsal fals o corresponent a un altre persona.

d) Serà motiu de desqualificació la ingestió de productes de dopatge. Per qualsevol altra qüestió no referida se seguirà el Reglament Oficial de la FEEC