Cursa per Muntanya

Posted in Cursa per Muntanya

Cursa Escanyabocs, nous reptes

Els companys de la UEU estan enllestint els recorreguts dels dos circuits que us oferim en aquesta quinzena edició. Properament us informarem de les característiques de cadascun dels circuits, tot i que mantindrem les característiques habituals de les nostres curses. Un recorregut curt, de 16,200km i un de llarg, de 18,600km; tots dos recorreguts, el dissabte 21 de maig al matí. 

Material obligatori:

Paravent superior, got o un altre recipient per a carregar aigua. En funció de les previsions meteorològiques es podrien modificar els requeriments de material obligatori.

Recorregut curt:

Ja tenim definit el recorregut curt de la cursa per muntanya que, finalment tindrà 16,200 km de distància i 840 metres de desnivell positiu.

Us adjuntem la captura del recorregut curt de la cursa.

I aquest és el perfil de la cursa

Recorregut llarg:

El recorregut llarg tindrà una distància lleugerament superior al recorregut curt ja que comparteixen bona part del traçat, excepte el primer tram. En total, seran 18,600 km. La diferència principal entre les dues propostes rau en el desnivell positiu acumulat que, en el cas del recorregut llarg, és de 1.200m, amb una bona part concentrats en el primer quart de la cursa. 

Us presentem el plànol i el perfil d'aquest recorregut.

 

Cursa júnior:

La cursa júnior, per a corredors i corredores de 13 i 14 anys, puntuarà per a aquesta classificació del Circuit Fer. Per tal d'oferir aquesta possibilitat, s'ha preparat un recorregut des d'Estamariu fins al Parc del Segre que coincideix amb el traçat de les dues curses anteriors.

Aquest tram té una distància de 9,00 km i 200 metres de desnivell positiu. 

La sortida de la cursa serà a les 9:30 des d'Estamariu. No s'habilita servei de transport des de l'organització.

Tracs dels recorreguts:

Trac cursa curta

Trac cursa llarga

REGLAMENT CURSA PER MUNTANYA ESCANYABOCS '22

Orientacions per a la cursa:

 • La sortida del circuit llarg es farà dissabte 21 de maig a les 9:00 del matí. El recorregut curt sortirà el mateix dissabte a les 9:15. 
 • Els corredors que vulguin avançar d'altres en punts del recorregut estrets hauran de demanar pas. Els corredors avançats hauran de cedir el pas.
 • La cursa discorre per camins i corriols, amb un mínim de tram d'asfalt a l'arribada.
 • La Cursa per Muntanya puntua per la classificació de l'Escanyabocs de Ferro.
 • La setmana anterior a la prova, i en funció de la previsió meteorològica, l'organització comunicarà el material obligatori per a la cursa.

Obligacions dels participants:

 • Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització i dels jutges de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
 • Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada, i passar per meta.
 • El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l'organització estableixi.
 • És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per a la cursa. També és responsabilitat de cada participants l'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar en les curses, així com del seu propi estat físic.
 • Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l'organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera (pit) durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

Reglament:

Els participants estan obligats a presentar el DNI per tal de recollir el dorsal i sempre que la organització el demani. 

Infraccions i sancions 

a) Existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor. 

b) Infraccions lleus i greus: 

 • Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat. 
 • Anticipar-se al senyal de sortida. En aquests dos casos l'organització de la prova aplicarà una sanció del doble de temps que s'estima hagi pogut guanyar amb la infracció. 
 • Refusar portar el dorsal al pit, o dur-lo doblegat o retallat durant la cursa. El corredor serà relegat a l'última posició 

c) Infraccions molt greus. La sanció és la desqualificació directa. 

 • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. 
 • Llançar deixalles, forà dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa. 
 • No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura. 
 • Qualsevol desconsideració amb els jutges, membres de l'organització o participants de la cursa. 
 • Serà motiu de desqualificació no portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització. 
 • Finalitzar la prova més tard de l'hora de tancament del control d'arribada, fixada per l'organització.
 • No passar pels controls de pas o fer-ho més tard de l'hora de tancament del mateix. 
 • Rebre ajuda externa fora dels llocs permesos (avituallaments).
 • Portar un dorsal fals o corresponent a un altre persona.

d) Serà motiu de desqualificació la ingestió de productes de dopatge. Per qualsevol altra qüestió no referida se seguirà el Reglament Oficial de la FEEC