Page 1 of 4

Vertical Urgellet

Emplena les dades per formalitzar l'inscripció.. Segueix atentament els següents passos:

Nom / Nombre(*)
Has d'informar el nom

Cognoms / Apellidos(*)
Has d'informar el cognom

DNI(*)
Has d'informar el DNI

Correu electrònic / Correo electrónico(*)
Correu electrònic erroni / Correo electrónico erroneo

Tèlefon (millor mòbil) / Teléfono (mejor móvil)(*)

Codi Postal(*)
Invalid Input

Data de naixement / Fecha de nacimiento(*)
Has d'informar la data naixement (dd/mm/aaaa)

Sexe / Sexo(*)
Has d'informar el sexe

Autorització menors / Autorización menores Com a persona progenitora del menor inscrit a dalt, l'autoritzo a participar en la Vertical Urgellet Como persona progenitora del menor inscrito más arriba, le autorizo a participar en la Vertical Urgellet

Nom persona progenitora/ Nombre persona progenitora
Invalid Input

DNI persona progenitora
Invalid Input

 
Inscripció / Inscripción. Desitjo inscriure'm a. Deseo inscribirme a.

Vertical Urgellet(*)
Invalid Input

 
Clica per triar la talla de samarreta. Obsequi per a les primeres 50 persones inscrites/ Clica para elegir la talla de camiseta. Obsequio para las 50 primeras personas inscritas
Has d'informar si vols samarreta

Obsequi per a les 50 primeres persones inscrites / Obsequio para las 50 primeras personas inscritas

Please specify your position in the company

Please specify your position in the company

 
Forma pagament / Forma de pago(*)

Has d'escollir una forma de pagament