Page 1 of 4

Abonaments Instal·lacions Esportives Municipals

Emplena les dades per subscriure l'abonament a les Instal·lacions Esportives Municipals.. Segueix atentament els següents passos:

Nom(*)
Has d'informar el nom

Cognoms(*)
Has d'informar el cognom

DNI, NIF, NIE(*)
Has d'informar el DNI

Correu electrònic(*)
Correu electrònic erroni / Correo electrónico erroneo

Telèfon (preferiblement mòbil)(*)

Adreça(*)
Invalid Input

Població(*)
Invalid Input

Codi Postal(*)
Invalid Input

Data de naixement / Fecha de nacimiento(*)
Has d'informar la data naixement (dd/mm/aaaa)

IBAN ES__-____-____-____-____-____(*)
Invalid Input

 
Búlder Poliesportiu Municipal

Adult
Invalid Input

Menor 16 anys o major 65 anys
Invalid Input

Rocòdrom Parc del Segre

Adult
Invalid Input

Menor 16 anys o major 65 anys

Búlder Poliesportiu i Rocòdrom Parc del Segre

Adult
Invalid Input

Menor 16 anys o major 65 anys

Llicència Federativa (En cas d'abonament que inclogui Rocòdrom Parc del Segre)
Invalid Input

Per la present, certifico que amb la subscripció de l'abonament al Rocòdrom de Parc del Segre reconec que es tracta d'una activitat no dirigida que realitzo sota la meva pròpia responsabilitat; que sóc conscient dels riscs que comporta i que disposo de la llicència federativa corresponent o, en el seu defecte, d'una assegurança personal d'accidents per a aquesta activitat. En cas de no subscriure abonament per al Rocòdrom del Parc del Segre marqueu l'opció "No certifico"

(*)
Invalid Input

 
Pistes Tennis

Adult
Invalid Input

Menor 16 anys o major 65 anys
Invalid Input

Pistes Pàdel

Adult
Invalid Input

Menor 16 anys o major 65 anys

Pistes Tennis i Pistes Pàdel

Adult
Invalid Input

Menor 16 anys o major 65 anys
Invalid Input

 
Forma pagament / Forma de pago(*)

Has d'escollir una forma de pagament