Page 1 of 4

Escanyabocs 2021

Emplena les dades per formalitzar l'inscripció.. Segueix atentament els següents passos:

Nom / Nombre(*)
Has d'informar el nom

Cognoms / Apellidos(*)
Has d'informar el cognom

DNI(*)
Has d'informar el DNI

Correu electrònic / Correo electrónico(*)
Correu electrònic erroni / Correo electrónico erroneo

Tèlefon (millor mòbil) / Teléfono (mejor móvil)(*)

Codi Postal(*)
Invalid Input

Data de naixement / Fecha de nacimiento(*)
Has d'informar la data naixement (dd/mm/aaaa)

Sexe / Sexo(*)
Has d'informar el sexe

Autorització menors / Autorización menores Com a persona progenitora del menor inscrit a dalt, l'autoritzo a participar en les proves de l'Escanyabocs. Como persona progenitora del menor inscrito más arriba, le autorizo a participar en las pruebas del Escanyabocs

Nom persona progenitora/ Nombre persona progenitora
Invalid Input

DNI persona progenitora
Invalid Input

 
Proves / pruebas. Escull les proves on vols ser inscrit. Elige las pruebas a las que quieres inscribirte.

Raid
Invalid Input

Company / Compañero
Invalid Input

Has d'incloure el nom de la teva parella al Triraid. Debes incluir el nombre de tu pareja en el Triraid.

Orientació
Invalid Input

Cursa

Invalid Input

Pedalada Escanyabocs
Invalid Input

Circuit / Circuito
Invalid Input

EBike
Invalid Input

Trail running
Invalid Input

Marxa nòrdica / Nordic Walking
Invalid Input

Recorregut / Recorrido
Invalid Input

Escanyabocs de Ferro

Invalid Input

Escanyabocs de Ferro per equips
Invalid Input

Nom Equip
Invalid Input

Tots els membres de l'equip l'heu d'informar

Escanyabocs de Ferro júnior
Invalid Input

Open Escalada
Invalid Input

Mini Escanyabocs
Invalid Input

 
Vols samarreta ? / Quieres camiseta ?
Has d'informar si vols samarreta

El preu de la samarreta son 5€ / El precio de la camiseta son 5€

Please specify your position in the company

Please specify your position in the company

 
Forma pagament / Forma de pago(*)

Has d'escollir una forma de pagament